NL   FR
Legaten

U kunt de Belgian Heart Foundation als uw erfgenaam aanduiden in een testament. Rechtstreekse erfgenamen (echtgenoot/echtgenote, kind(eren), vader, moeder) zijn bij wet beschermd. Een deel van uw bezittingen is wettelijk aan hen voorbehouden, het resterende saldo of een deel hiervan kan bij testament worden geschonken aan wie u hiervoor aan duidt: dit kan een persoon (of meerdere) alsook bijvoorbeeld de Belgian Heart Foundation (of meerdere) zijn. U kunt dit op verschillende manieren documenteren, ofwel via een eigenhandig geschreven, gedateerd en getekend testament of via een notarieel testament.

Verder bestaat er een eenvoudige en wettelijke manier om het bezit veilig te stellen dat u aan de erfgenamen wenst na te laten, terwijl u daarnaast een genereuze daad stelt ten gunste van onderzoek naar hart- en vaatziekten via de Belgian Heart Foundation, namelijk het “duolegaat”.

Wat is het duolegaat

U kunt hiermee een deel van uw bezittingen nalaten aan één of meerdere verwanten of aan andere personen met wie u geen familieband heeft, terwijl u het overschot toewijst aan de vzw Belgian Heart Foundation. Laatstgenoemde krijgt dan de opdracht om alle successierechten te betalen, dus ook die van de 1ste legataris. Het voordeel van dit systeem is dat u hierdoor het onderzoek substantieel kunt steunen, terwijl u - dankzij de fiscale besparing die hieruit voortvloeit - uw erfgenamen met het bedrag begunstigt dat u hen reëel, netto wilt nalaten.

Spreek uw vrienden en familie aan en informeer hen over het belang van ondersteuning van de stichting om verder onderzoek mogelijk te maken

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen