NL   FR

Wetenschappelijk onderzoek naar hart- en vaatziekten steunen

De Belgian Heart Foundation (BHF) is opgericht binnen de schoot van de Belgian Society of Cardiology (BSC) om het onderzoek naar hart- en vaatziekten te steunen en te faciliteren. Het doel is om de zorg, levenskwaliteit en levensverwachting van onze hartpatiënten te verbeteren. Hiervoor is moderne cardiologie noodzakelijk. Moderne cardiologie is pas mogelijk dankzij basis en klinisch wetenschappelijk onderzoek: de motor van innovatie. De know-how en het potentieel is aanwezig in België. Maar bestaande financieringsmiddelen voor wetenschappelijk onderzoek naar hart- en vaatziekten zijn vaak ontoereikend!

Daarom zal de hartstichting jaarlijks prijzen en beurzen uitreiken aan Belgische onderzoekers uit de wereld van hart- en vaatziekten. De prijzen belonen niet alleen geleverd wetenschappelijk onderzoek maar maken vooral nieuwe wetenschappelijke projecten mogelijk. Dankzij hun onderzoek kunnen we hart- en vaatziekten beter begrijpen, herkennen, voorkomen en genezen.

Hart- en vaatziekten:
doodsoorzaak nummer één

Jaarlijks overlijden 2 miljoen mensen in de Europese Unie aan de gevolgen van hart- en vaatziekten. Ze zijn verantwoordelijk voor 42 % van alle overlijdens in de EU en vormen zo doodsoorzaak nummer één. Het sterftecijfer voor hart- en vaatziekten is zelfs dubbel zo hoog als dat van kanker. Als het huidige beleid ongewijzigd blijft, verwachten we door de vergrijzing van de bevolking een toename van de ziekten. Enkel moderne cardiologie die beschikbaar is voor de hele bevolking kan hart- en vaatziekten het hoofd bieden. Met meer kennis kunnen we hart- en vaatziekten beter en preventief behandelen.

Bestuur

Structuur van de hartstichting

Het kernbestuur van de Belgian Society of Cardiology leidt de hartstichting: de voorzitter, de ondervoorzitter en de schatbewaarder, onder leiding van de gewezen voorzitter van de BSC.

Het bestuur is verantwoordelijk voor de organisatie van de prijzen, subsidies en de selectie van projecten en winnaars. Het bestuur maakt jaarlijks een financieel rapport met de activiteiten van de harstichting en zorgt voor de opvolging van de onderzoeksprojecten.
Andere BSC-leden kunnen het bestuur van de hartstichting ondersteunen.

Ons team

Members

Prof.  Marc Claeys

Prof. Marc Claeys

Past President of the Belgian Heart Foundation
Prof. Patrizio Lancellotti

Prof. Michel De Pauw

President of the Belgian Heart Foundation
Prof. Bernhard Gerber

Prof. Bernhard Gerber

President of the Belgian Society of Cardiology
Dr. Frank Cools

Dr. Frank Cools

Treasurer of the Belgian Society of Cardiology