NL   FR

Wetenschappelijk onderzoek naar hart- en vaatziekten

Verschillende Belgische onderzoekers en instituten hebben bijgedragen tot een betere kennis van hart- en vaatziekten en zijn een drijvende kracht achter de ontwikkeling van innovatieve technieken. Maar er blijven nog veel uitdagingen om hart- en vaatziekten beter te kunnen behandelen. Hieronder vind je alvast enkele van de onderzoeksdomeinen waarvoor verder wetenschappelijk onderzoek noodzakelijk is. Daarnaast kunnen de onderzoekers steeds nieuwe onderzoeksdomeinen voorstellen aan het bestuur.

Heel wat behandelingen van hart- en vaatziekten controleren de klachten van een ziekte maar kunnen de ziekte nog niet genezen, zoals infarcten door kroonslagadervernauwingen en verkalking. Wanneer we de ontwikkeling van aderverkalking kunnen terugschroeven door bijvoorbeeld het cholesterol te doen dalen, is er een grote hoop dat we ook infarcten kunnen voorkomen. De ontwikkeling van nieuwere molecules, zoals PCSK9 inhibitoren, zijn hierbij zeer beloftevol, maar meer onderzoek is nodig.
Lees hier een testimonial

Invasieve operaties, zoals klepchirurgie, zijn risicovol voor oudere patiënten of hartpatiënten met veel bijkomende ziektes. De ontwikkeling van minder invasieve technieken is de laatste jaren in stroomversnelling geraakt. Verder onderzoek is echter nodig om de technische beperking van kleinere apparaten op te lossen en om de behandeling meer op maat te maken van de hartpatiënt.
Lees hier een testimonial

Hersenberoertes of hartinfarcten zijn het gevolg van klontervorming. Betere bloedverdunners zorgen ervoor dat meer patiënten op een veilige manier de gepaste medicatie kunnen innemen en beter beschermd zijn tegen nieuwe infarcten. Hiervoor is er echter nog nieuw onderzoek nodig.
Lees hier een testimonial

Door de snel evoluerende technologische wereld, zal de relatie tussen de arts en de hartpatiënt veranderen: in de toekomst zal er namelijk meer tele-geneeskunde zijn. In het domein van de hart- en vaatziekten zijn er middelen nodig om uit te zoeken welke ziekten vanop afstand gevolgd kunnen worden en in welke mate die tele-monitoring het comfort van de hartpatiënt verbetert.
Lees hier een testimonial

Prijzen en beurzen

Om onderzoekers te steunen in de ontwikkeling van nieuwe onderzoeken en projecten naar hart- en vaatziekten, reikt de BSC prijzen en beurzen uit. Met de prijzen en beurzen kunnen ze nieuw onderzoek uitvoeren, of hun geleverd onderzoek verder uitwerken en in de praktijk omzetten.

1. Steun voor wetenschappelijk werk

Young Investigators Award (€ 6.500)

Jaarlijks roept de BSC cardiologen jonger dan 35 jaar op om vernieuwend onderzoek naar hart- en vaatziekten te voeren. Het gaat om zowel klinisch onderzoek (onderzoek naar hartritmestoornissen, kransslagaders...), als experimenteel onderzoek waarbij geen directe hartpatiënt betrokken is, maar wel de oorzaken, ontwikkeling van hart- en vaatziekten en nieuwe therapeutische middelen onderzocht worden.

Best Abstracts

Tijdens het jaarlijks BSC congres krijgen acht onderzoekers een podium om hun onderzoek naar hart- en vaatziekten in de vorm van een poster, een abstract van één pagina, te presenteren. De jury van het BSC bestuur selecteert volgens een aantal criteria het beste wetenschappelijk onderzoek: orginaliteit, toegevoegde waarde, kwaliteit en de presentatie van het onderzoek.

2. Beurs voor een wetenschappelijk project

Dr. Léon Dumont Prize (€ 40.000)

De BSC rijkt sinds 2004 om de twee jaar de Dr. Léon Dumont Prize uit. De volgende uitreiking vindt plaats tijdens het BSC Congres in februari 2024. Elke Europese onderzoeker in het domein van hart- en vaatziekten jonger dan 50 jaar kan zich kandidaat stellen.
Lees hier meer over deze beurs

BSC Research Grant (€ 20.000)

Met de start van de hartstichting, wordt de Research Grant geïntroduceerd om verder onderzoek naar hart- en vaatziekten te ondersteunen.

Inmiddels zijn de volgende 3 soorten grants beschikbaar:

  • - Basic research Grant,
  • - Clinical Research Grant,
  • - Randomised Trial Grant.

Zo kan de kwaliteit van de zorg, de levenskwaliteit en de overlevingskansen van hartpatiënten verder ontwikkeld worden.

De Research Grants steunen jaarlijks de persoon of het team die het beste onderzoek naar hart-en vaatziekten voert. Er worden hiervoor meerdere grants van E20.000 ter beschikking gesteld in samenwerking met de Koning Boudewijn Stichting. De Randomised Trial Grant is een bedrag van E75.000 in samenwerking met het fonds voor hartchirurgie.


Lees hier meer over de prijs 'Basic research Grant'
Lees hier meer over de prijs 'Clinical Research Grant'
Lees hier meer over de prijs 'Cardio-Oncology Grant'
Lees hier meer over de prijs 'Sports Cardiology Grant'
Lees hier meer over 'Randomised Clinical Trial Grant'

 

Meer informatie over de wetenschappelijke onderzoeken kunt u vinden op de website van de Belgische Vereniging voor Cardiologie, door op het BSC logo te klikken.