NL   FR
<

Getuigenissen

Patient, Willy 75 jaar, kampt al van zijn jeugdjaren met belangrijke zwaarlijvigheid (gewicht schommelend tussen 120-130kg). Mede als gevolg van deze obesitas heeft hij suikerziekte en hoge bloeddruk ontwikkeld en werd zijn hart daardoor sterk belast ...

Lees meer ...

Dit kwam tot uiting via het optreden van ritmestoornissen (voorkamerfibrillatie) en van een belangrijke vochtopstapeling in de benen waarvoor meerdere plaspillen noodzakelijk waren. Sinds 2018 werd een nieuw product (SGLT2 inhibitor) opgestart en dank zij die medicatie is hij heel wat vocht kwijtgespeeld en is zijn gewicht goed geëvolueerd (uit de rode zone). Hij voelt zich veel beter, de bloeddruk en de suiker zijn perfect geregeld. Hij moet nog wel goed blijven letten op zijn voeding om zijn gewicht onder controle te houden.

De patient heeft aan de “lijve” ondervonden hoe sterk de wisselwerking is tussen diabetes en hartaandoeningen en dat een doeltreffende nieuwe behandeling van diabetes ook een zeer gunstig effect had op de hartbelasting.

Gérard is een 74-jarige patiënt die sinds 1990 diabetes heeft. Hij vecht al enkele jaren tegen zijn diabetes, maar vooral tegen zijn gewicht, waarvan hij weet dat het een verzwarende factor is. Jarenlang schommelde het rond de 103 kg.

Lees meer ...

Gérard lijdt aan hoge bloeddruk en het slaapapneusyndroom. Hij heeft ook dyslipidemie met duidelijke verhoging van triglyceriden, deels ook door gematigd alcoholconsumptie. Ondanks zijn aangepaste dieetinspanningen en het raadplegen van verschillende diëtisten, lukte het Gérard niet om af te vallen.

Hij kwam uit een familie van diabetici en zag zijn diabetes als onvermijdelijk. Met het jarenlange gebruik van metformin, aarzelde zijn endocrinoloog, om hem eerst insuline te geven, maar door de verhooogde gewichtstoename heeft zijn endocrinoloog dit toch doorgezet. Omdat hij zijn diabetes niet voldoende onder controle kon krijgen, kreeg hij een DPP4-remmer, waardoor zijn bloedsuikerprofiel snel verbeterde.

Na een aanvankelijke verbetering verslechtert zijn bloedsuikerprofiel echter weer. Gezien het hoge cardiovasculaire risico van deze patiënt en gezien zijn nierziekte (nierfunctiestoornis met microalbuminurie), werd besloten om een SGLT2-remmer aan zijn behandeling toe te voegen. De effecten zijn dan al snel indrukwekkend.

Geglyceerd hemoglobine daalt in drie maanden van 8% naar 6,3%. Gérard voelde zich al snel beter en viel af, wat nog nooit eerder was gebeurd. Hierdoor snurkt hij ook minder. Ook kon zijn cardioloog zijn antihypertensieve behandelingen afbouwen en verbeterde zijn lipidenprofiel aanzienlijk. Al met al voelt Gerard een duidelijke verbetering in zijn kwaliteit van leven en heeft hij het gevoel dat hij eindelijk de controle over zijn ziekte heeft overgenomen.