NL   FR


Geef je steun aan mensen
die het nodig hebben

Doneer nu

Uw bijdrage
maakt een verschil

Doneer nu
Hart- en vaatziekten zijn nog steeds doodsoorzaak nummer één in Europa en België

Ons doel

De Belgian Heart Foundation (BHF) is opgericht om het onderzoek naar hart- en vaatziekten te steunen en te faciliteren. Het doel is om de zorg, levenskwaliteit en levensverwachting van hartpatiënten te verbeteren.

Om dit doel te bereiken, zullen prijzen, onderzoeks- en onderwijssubsidies worden toegekend.

Testimonials

Herman voelt zich dankzij de nieuwe medicatie veel beter beschermd tegen nieuwe infarcten.

Lees testimonials

Herman A

is 45 jaar

Maria kan dankzij de nieuwe techniek met wat mantelzorg in haar eigen huis blijven wonen en hoeft sinds twee jaar niet meer naar het ziekenhuis met hartfalen.

Lees testimonials

Maria L.

is 85 jaar

De nieuwe bloedverdunners besparen hem heel wat bloedprikken en beschermen hem tegen klontervorming of bloedingen.

Lees testimonials

Daniel C.

is 66 jaar

Agnes moet dankzij de tele-monitoring veel minder op consultatie en heeft minder last van de beangstigde kortademigheid.

Lees testimonials

Agnes D.

is 80 jaar


Wetenschappelijk onderzoek naar hart- en vaatziekten

Bekijk ons onderzoek